Orsingher Ortu – Avvocati Associati wins in court for A2A Group